DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Süphan KARAYTUĞ (Mersin Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU

1.      Prof. Dr. Ali A. DÖNMEZ (Hacettepe Üniversitesi)

2.      Dr. Serdar SÖNMEZ (Adıyaman Üniversitesi)

3.      Dr. Zübeyde UĞURLU AYDIN (Hacettepe Üniversitesi)

4.      Uz. Seher KURU (Mersin Üniversitesi)

5.      Uz. Nuran Özlem YILDIZ (Mersin Üniversitesi)

6.      Songül YURTDAŞ (Mersin Üniversitesi)