Dr. Zübeyde UĞURLU AYDIN

Hacettepe Üniversitesi

 

1986 yılında Eskişehir’de doğdu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nünde 2004-2008 yılları arasında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tümleşik Yüksek Lisans ve Doktora Programı’ndan “Türkiye Pyrus L. (Rosaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu ve Moleküler Filogenisi” başlıklı tez çalışmasını bitirerek 2016 yılında mezun oldu. TÜBİTAK desteğiyle “RAD-tag Sekanslama Yöntemi Kullanılarak Pyrus L. (Rosaceae) Cinsinin bazı Türlerinde Populasyon Çeşitliliğinin Araştırılması” konusunda 6 ay Arizona Üniversitesi’nde (Amerika Birleşik Devletleri) çalıştı. IAPT 2015 Uluslararası Taksonomistler Birliği Genç Araştırmacıları Destekleme Ödülü’nü alarak Azerbaycan’da arazi çalışması yaptı.  Uluslar arası atıf indeksi (SCI/SCI expanded) kapsamında 6 makalesi olan Dr. Aydın’ın araştırma alanları bitki sistematiği ve moleküler filogenisi, RAD-tag yöntemine dayalı bitki moleküler filogenisi ve bitki DNA barkodlamasıdır. Halen TÜBİTAK destekli ve “Türkiye’nin Bazı Geofitleri İçin Barkod Geni Araştırması” başlıklı projede doktora sonrası bursiyer olarak görev almaktadır.