serdar2

Araş. Gör. Serdar DİNÇ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Üniversitesi

 

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini (2002-2007) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde tamamladı. Aynı üniversitede başladığı yüksek lisansında mazı arıları üzerine çalıştı ve ülkemizde bulunan Andricus quercustezae’nin tür içi mitokondrial DNA varyasyonu ve bu türün haplotipleri arasındaki filogenetik ilişkisini PCR-RFLP yöntemi kullanarak araştırdı. 2009 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve 2010 yılında aynı üniversitenin doktora programına kabul edildi. Mazı arıları üzerine doktora çalışmaları devam etmekte olup şu ana kadar ulusal ve uluslararası olmak üzere 6 adet yayını bulunmaktadır. İki bilimsel araştırma projesinde araştırmacı olarak görev aldı ve halen devam etmekte olan projelerde yardımcı araştırıcı olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında filogenetik ve filocoğrafya olup, çalışmaları özellikle Türkiye’nin sahip olduğu genetik çeşitliliğin mazı arıları üzerinden ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız