Dr. Sadık DEMİRTAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

1979 yılında Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samsun’da tamamladı ve 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  Biyoloji   Bölümünden mezun oldu. 2004   yılında aynı bölümde  Zooloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. “Türkiye’de yayılış gösteren Mus L.,1758 (Mammalia: Rodentia) cinsinin genetik varyasyonları” başlıklı yüksek lisans çalışmasını 2006 yılında tamamladı ve aynı yıl aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı. “Türkiye Erinaceus (Erinaceomorpha: Mammalia) cinsinin moleküler filocoğrafyası” isimli doktora çalışması ile 2012 yılında doktora derecesi aldı. Tübitak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenen çeşitli projelerde memeli hayvan türlerinde moleküler filogeni ve filocoğrafaya  konularında  çalışmalar yaptı. Uzmanlık ve ilgi alanı evrimsel genetik, filogeni ve filocoğrafyadır. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü'nde Arş. Gör. Dr. olarak çalışmaktadır.