Araş. Gör. Özgül DOĞAN

Cumhuriyet Üniversitesi

 

1991 yılında Kayseri’de doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Lisans öğrenimini Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde 2008-2012 yılları arasında tamamlamıştır. 2013 yılında araştırma görevlisi olarak aynı üniversitede göreve atanmıştır. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. E. Mahir KORKMAZ danışmanlığında “Corynis lateralis (Hymenoptera: Cimbicidae) Türünde Mitokondri Genomunun Evrimi” adlı tez çalışması ile 2015 yılında yüksek lisansını tamamlamış ve aynı anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildirileri ve uluslar arası atıf indeksi (SCI/SCI expanded) kapsamında bir makalesi bulunmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede bursiyer olarak görev almıştır. Araştırma ve ilgi alanları, mitogenom evrimi, biyoinformatik ve filogeni olan Özgül Doğan halen doktorasına devam etmektedir.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız