Uzm. Nuran Özlem YILDIZ

Mersin Üniversitesi

 

1988’de Samsun’da doğdu. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 2010 yılında tamamladı. 2012 yılında Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalında Çatal Ada, Kara Ada ve Tavşan Adası Sahillerinin Mediolittoral Bölgesinin Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) Faunası’ tez çalışması ile yüksek lisans derecesini aldı ve aynı sene aynı bölümde doktora eğitimine başladı. ‘Ameira parvula (Claus, 1866) ve Nitokra affinis Gurney, 1927 (Copepoda: Harpacticoida: Ameiridae) tür komplekslerinin filogenisi taksonomisi ve zoocoğrafyası’ adlı doktora tezi üzerine çalışmaktadır.  TÜBİTAK tarafından desteklenen projede bursiyer olarak görev aldı. 2013 yılında Mersin Üniversitesi Silifke Meslek Yüksekokulu’nda uzman olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında University of Copenhagen Natural History Museum ‘da bir ay süreli Kinorhyncha taksonomisi ve sistematiği üzerine eğitimler aldı. Ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildirileri ve SCI/ SCI expanded kapsamında 2 makalesi ve uluslararası diğer indekslerde taranan 1 makalesi bulunmaktadır. Çeşitli çalıştay, yaz okullarında ve yüksek lisans doktora eğitimleri boyunca filogeni, evrim, biyoinformatik, sistematik üzerine eğitimler almıştır.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız