Yard. Doç. Dr. E. Mahir KORKMAZ

Mersin Üniversitesi

 

1980 yılında Zara/Sivas’ta doğdu. Lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde 1998-2002 yılları arasında tamamlamıştır. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı’nda Orta Anadolu Cephus (Cephidae: Hymenoptera: Insecta) Cinsi Türlerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu” adlı tez çalışması ile 2006 yılında yüksek lisansını tamamlamış ve aynı anabilim dalında doktora eğitimine başlamıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik anabilim dalında 2004 yılında asistan olarak göreve atanmıştır. YÖK Doktora Araştırma Bursu kapsamında doktora çalışmalarının bir kısmını yürütmek üzere University of Hull, Hull, UK’da altı ay süre ile kalmıştır. Kendisi “Çayır Çekirgesi Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) (Acrididae: Orthoptera)’un Anadolu Populasyonlarının Filocoğrafyası ve Coğrafik Genetiği” doktora tez çalışmasını 2011 yılında tamamlayarak moleküler biyoloji alanında doktor unvanı kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. Uluslar arası atıf indeksi (SCI/SCI expanded) kapsamında 12 makalesi bulunan Dr. Korkmaz, aynı zamanda Biyoçeşitlilik adlı bir kitap çevirisinde bölüm çevirmenliği yapmıştır. Dört yüksek lisans tezi yönetmiş ve şu anda 3 ü doktora olmak üzere 5 lisansüstü tez yöneticiliği yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan 39 bildirisi bulunmaktadır. Araştırma alanları arasında ilk olarak DNA ve biyoinformatik teknolojileri kullanarak evrimsel biyolojiye ışık tutmak yer almaktadır. Büyük ölçekli filogenetik ve filocoğrafik araştırmalara ek olarak son dönemlerde bazal Hymenoptera familyalarında mitokondri genomunun evrimi, böceklerde ikili barkodlama sistemi ve böceklerde mitoproteomik konuları üzerine TUBİTAK ve BAP destekli 10’dan fazla projede yürütücü ya da araştırmacı olarak görev almaktadır. II. ve III. Taksonomi Yaz Okulu düzenleme kurulu üyesi ve öğreticilerindendir.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız