_DSC4968.JPG

Prof. Dr. İrfan KANDEMİR

Ankara Üniversitesi

 

11 Mayıs 1968 yılında Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra ODTÜ Biyoloji bölümünde lisans, daha sonra araştırma görevlisi olarak Y. Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı (1991-1999). Doktora sırasında TÜBİTAK-Birleştirilmiş Doktora Bursu ile doktora çalışmalarının bir kısmını ABD, Washington State Üniversitesi, Entomoloji Bölümünde tamamladı. 2000 yılında Bülent Ecevit Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr, 2006 yılında Doçent ünvanı aldı. Daha sonra ABD WSU Postdoktora, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu, NATO Projesi Yurtdışı Araştırma Bursu, ABD Fulbright Bursu, YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursundan yararlanarak uzun yıllar Yurt dışında farklı araştırmalarda çalıştı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü geçti ve 2011 yılında Profesör ünvanını aldı. 10 TÜBİTAK projesinde yürütücülük, araştırıcılık ya da bursiyerlik yaptı. 3 yıl Turkish Journal of Zoology dergisi başeditörü olarak görev yaptı. Birçok yabancı ders kitabının Türkçeye (Omurgasızlar Biyolojisi, Genetik Analize Giriş, Biyologlar için Biyoinformatik, Biyoloji Öz, Genetik Kavramlar, Evrim) kazandırılmasında görev aldı. Balarıları başta olmak üzere çok sayıda canlı üzerinde morfolojik, geometrik morfometri, izozim, mtDNA ve mikrosatelitler kullanarak araştırmalar gerçekleştirdi. Moleküler Sistematik, Hayvan Sistematiği, Moleküler Biyoloji, İzoenzim-alloenzim, Genomik ve mitokondriyal DNA varyasyonları, Mikrosatelitler, Populasyon genetiği, Biyoistatistik ve çok değişkenli istatistiksel yöntemler, Biyoinformatik analizleri gibi metotlar uygulanmış 40'ın üzerinde SCI kapsamında makale üretmiş ve 2016 yılında Ankara Üniversitesi Bilim Ödülünü almıştır. Halen 2 adet TÜBİTAK Araştırma projesi ve Journal of Apicultural Research dergisinin yardımcı editörlük görevi devam etmektedir.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız