http://tyo.cumhuriyet.edu.tr/images/efkan.jpg

Yard. Doç. Dr. Efkan BAĞDA

Cumhuriyet Üniversitesi

 

Iğdır'da 1974 yılında doğdu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü'nde 1998 yılında tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne 2001 yılında asistan olarak atandı. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde "Orta Anadolu Aphanius nardo, 1827 (Pisces: Cyprinodontidae) taksonlarının çekirdek DNA varyasyonun AFLP belirteçleri ile saptanması" başlıklı Yüksek Lisans çalışmalarını 2004 yılında tamamladı. 2009 yılında "Kuzeydoğu Akdeniz'deki yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) populasyonlarının genetik yapısı" isimli doktora çalışması ile doktora derecesi aldı. Çeşitli uluslararası dergilerde yayınlanmış 9 bilimsel makalesi bulunmaktadır. Farklı disiplinlerle yürütülen çalışmaları da bulan Dr. Efkan Bağda'nın ana ilgi alanı moleküler filogeni ve evrim olup, Türkiye sürüngenleri ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız