ÖZGEÇMİŞ

 

Adı ve Soyadı                        : Battal ÇIPLAK

Doğum Yeri ve Tarihi          : Malatya-Ocak 1964

Medeni Durumu                   : Evli, 2 Çocuklu 

Yaptığı iş ve Unvanı             : Biyolog Profesör Doktor

Adresi                                      : Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 07058 Antalya - TÜRKİYE

 

İlkokul           : Pütürge Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu 1970-1975 (Malatya) 

Ortaokul        : Hasan Varol Ortaokulu, 1975-1978 (Malatya)

Lise                 : Arapkir Lisesi, 1978-1981 (Malatya)

Lisans               : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1981-1986 (İngilizce hazırlık sınıfı ve Biyoloji lisans)

Y. Lisans        : İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Eylül-1988

Tez Konusu     : Arguvan (Malatya) ve Çevresi Orthoptera (Insecta) Faunasının Sistematik Yönden İncelenmesi

Doktora         : İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Biyoloji ABD, Haziran-1992

Tez Konusu   : Malatya ve Civarı Orthoptera (Insecta) Faunasının İncelenmesi

Doçentlik        :İnönü Üniversitesi, Ekim-1994 “Zooloji, Hayvan Sistematiği” Biyoloji - Zooloji; Hayvan Sistematiği, Evrim ve Biyocoğrafya

 

Akademik görevler

1987-1992      : İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Araştırma Görevlisi)

1992 –1994     : İnönü Ünivesitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Yardımcı Doçent Doktor)

1994 (Ekim)    : İnönü Ünivesitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Doçent Doktor)

Temmuz-1995  : Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Doçent Doktor)

Temmuz-1999   : Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Profesör Doktor)

 

İdari görevler

1- 1995-2002 :ÖSYM İl Sınav Yönetici Yardımcılığı

2- 1996-2002 :Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitisü, Müdür Yardımcısı

3- 1996-2004 : Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitisü, Enstitü Kurulu Üyesi

4- 1996-2004: Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitisü, Yönetim Kurulu Üyesi

5- 1997-1999: Akdeniz Üniversitesi, Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Yönetim Kurulu Üyesi)

6- 2001-2004: Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyelisi, (Seçilmiş Temsilci)

7- 2001-2004: Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Projeleri Birimi (Yönetim Kurulu Üyesi)

8- 2002-2004: Akdeniz Üniversitesi, (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)

9- 2006-2009: Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, (Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığı)

10- 2006-2009: Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, (Yönetim Kurulu Üyeliği)

11- Ocak 2007-Ocak 2009  Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, (Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığı)

11- Ocak 2014- Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, (Zooloji Anabilim Dalı Başkanlığı)

 

Verdiği dersler

Lisans (*başka bir öğretim üyesi ile olarak verilen dersler)

Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi                               Entomoloji

Omurgasız Hay. Biyol. Laboratuvarı                        Evrim

Parazitoloji                                                                 Hayvan Ekolojisi ve Coğrafyası

Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri

 

Lisansüstü

Türkiye zoocoğrafyası                                               Böcek sistematiği

Tür ve türleşme                                                          Hayvanlar aleminin evrimi

Küresel ısınma ve koruma Biyolojisi;            Filogenetik sistematik

Böcek biyolojisi                                                         Filogeni

İleri bilimsel araştırma teknikleri ve etik

 

Yönettiği tezler

F. Banu YALIM: Antalya Yaman Sazlığı Cladocera Faunası ve Bazı Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Ocak-1998. (Yüksek Lisans).

Abbas MOL: Türkiye Chorthippus türleri üzerine sistematik bir çalışma. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Ocak, 2001 (Yüksek lisans).

F. Banu YALIM: Antalya ilindeki göl, gölet ve akarsularda bulunan Cladocera ve Copepoda faunası. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD. (Aralık-2004).

Deniz ŞİRİN: Akdağları kompleksi Caelifera (Orthoptera) faunasının tespiti ve vejetasyon ile ilişkisi. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD (Haziran, 2003).

Mehmet Sait TAYLAN: Anterastes (ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE) cinsi babadaghi tür grubunun 16S rDNA filogenisi, filocoğrafyası ve tür hipotezlerinin moleküler ve davranışsal verilerle sınanması. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD (Ağustos- 2005).

Deniz ŞİRİN: Biyolojik Çeşitliliğin Evrimi: Chorthippus biguttulus tür grubunun Anadolu’da türleşmesi ve hızlı çeşitlenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD (2009’da tamamlandı).

Sarp KAYA: Poecilimon birandi (Orthoptera, Phaneropterinae) alçak ve yüksek zon populasyonları: ekolojik ve temporal farklılaşmanın fenotipik ve genetik verilerle incelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD (2009).

Zehra BOZTEPE: Poecilimon luschani tür grubu (Orthoptera, Tettigoniidae): taksonomisi, filogenisi ve filocoğrafyası. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD (2012)

Sarp KAYA: Anadolu yükselti zincirlerinin soğuk seven formların yayılış ve türleşmesindeki rolü: Psorodonotus Brunner von Wattenwyl 1861 cinsinin türleşme ve filocoğrafyası, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD (2015).

 

Üyelikleri

1- Orthoterists' Society (Ortadoğu ve Kafkasya Bölgesi Temsilcisi)

 

Aldığı burslar ve ödüller

1- Doğramacı Vakfı, Lisans Eğitimi Bursu, 1985-1986.

2- TÜBİTAK Doktora Bursu - 1989-1992.

3- The Natural History Museum, Londra’da çalışmak üzere TUBITAK-BAYG, NATO-B2 Bursu, 1997-1998.

4- Taksonomi Yaz Okulu (Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Antalya 7-13 Eylül 1997) için TÜBİTAK-BAYG tarafından Bilimsel Toplantı Destek Bursu.

5- “The International Conference on Biomathematics, Bioinformatics and Applications of Functional  Differantial-Difference Equations” (Akdeniz Üniversitesi Antalya– Turkey, 14-19 Haziran, 1999) için TUBITAK- BAYG Bilimsel Toplantı Destek Bursu.

6- Deutcher Akademischer Austaushdienst (DAAD) (Erlangenve Berlin, Almanya) tarafından Doktora Sonrası Araştırma Bursu 1999.

7- “Recording and analysing animal sounds” Çalıştayı (Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Antalya 29 Mayıs-2 Haziran 2000) için TÜBİTAK Bilimsel Toplantı Destek Bursu.

8- Avrupa Birliği - 6.FP Infrastructure (SYNTHESYS: Synthesis of Systematic Resources (DE-TAF: German Taxonomic Facility)’den Museum für Naturkunde-Berlin’de çalışmak üzere araştırma bursu, Ağustos 2005.

9- Avrupa Birliği - 6.FP Infrastructure- SYNTHESYS: Synthesis of Systematic Resources (GB-TAF: The Natural History Museum) The Natural History Museum, Londra’da çalışmak üzere araştırma bursu, Ocak 2006.

10- TUBİTAK ve Akdeniz Üniversitesince verilen çok sayıda Uluslararası Yayınlar için teşvik. 

11- Türkiye Bilimler Akademisi- Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü- “Evrimsel Analiz”, Çev.Ed.leri: Prof. Dr. Battal Çıplak, Prof. Dr. Hasan H. Başıbüyük, Doç. Dr. Süphan Karaytuğ, Doç. Dr. İslam Gündüz, Yenilenmiş Dördüncü Baskıdan Çeviri  (Yenilenmiş 2. Türkçe Baskı), 2009 (Evolutionary Analysis, Scott Freeman, Jon C. Herron, 4. Ed., 2007).

 

Organize ettiği veya görev aldığı bilimsel toplantı/organizasyonlar

1- Koordinator: Taksonomy Summer School, Akdeniz University, Faculty of Art & Science, Department of Biology and Middle East Technical University, Faculty of Art & Science, Department of Biology, 7-13 September 1999, Antalya-Turkey.

2- Member Organization Committee: The International Conference on Biomathematics, Bioinformatics and Applications of Functional Differantial-Difference Equations 14-19 July, 1999, Antalya, Turkey

3- Koordinator: “Hayvan seslerinin kayıt edilmesi ve kullanımı üzerine’ uygulamalı kurs (Konuk: Dr. Klaus-Gerhard HELLER, Erlangen Üniversitesi-Almanya), Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 29 Mayıs – 2 Haziran 2000.

4- Member of Steering Committee: Integrating population genetics and conservation biology: Merging theoretical, experimental and applied approaches. Lunched by European Science Foundation for the Period of 2004-2009.

5- Bilim Kurulu Üyesi: Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası-Aydın

6- Koordinatör: “Conservation Genetics: updating concepts and methods” Çalıştay organizasyonu, 22-23 Ocak 2007, Antalya-Turkey.

7- Düzenleme Kurulu Üyesi: Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu. İnönü Üniversitesi, 3-4 Mayıs 2007, Malatya.

8- Bilim Kurulu Üyesi: VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. İnönü Üniversitesi, 10-13 Eylül 2007, Malatya.

9- Kongre Başkanı: “10th International Congress of Orthopterology, Antalya-Turkey, 21-25 June 2009”

10- Bilim Kurulu Üyesi, Ekoloji 2010 Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010 Aksaray Üniversitesi

11- Bilim Kurulu Üyesi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 19-25 Haziran 2010 Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

12- Hakem Havuzu Üyesi, European Science Foundation, Life and Earth Sciences 2010-2012.

13- Bilim Kurulu Üyesi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir.

14- Hakem Havuzu Sürekli Üyesi, Shota Rustaveli National Science Foundation, Georgia.

15- Bilim Kurulu Üyesi, Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Tekirdağ Üniversitesi, İzmir.

16- Danışma Kurulu Üyesi, II. Taksonomi Yaz Okulu, 1-7 Temmuz 2013, İzmir-Türkiye,

17- Bilim kurulu üyesi ve sempozyum organizatörü, 11th International Congress of Orthopterology, 11-16 August 2013, Kunming-China.

18- Danışma Kurulu Üyesi, III. Taksonomi Yaz Okulu, 1-8 Eylül 2015, Sivas-Türkiye,

19- Kongre Bilim Kurulu ve Kongre Danışma Kurulu Üyesi, 12nd International Congress of Orthopterology, 30 December - 04 August 2016, Ilheus-Bahia/Brazil.

20- Hakem Havuzu Üyesi, European Science Foundation, Life and Earth Sciences 2016-2019.

 

Yurtdışı deneyimleri

1- The Natural History Museum, London, U.K.: Eylül 1997 – Ocak 1998.

2- Department of Zoology, II, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen-Germany: Temmuz-Ağustos 1999.

3- Institute für Zoologie, Museum für Naturkunde, Humbolt Universitat zu Berlin, Germany.

4- Naturhistoriches Museum Wien, Austria: Eylül 1999.

5- Willemse Personal Orthoptera Collection, Eygelshoven, Hollanda: 1-8 Appril 2001

9- Museum fur Naturkunde, Berlin, 1-31 Ağustos 2005.

10- The Natural History Museum, Londra, 1-31 Ocak 2006.

 

 

 

 

 

 

PROJELER

Devam eden

1- Warchałowska-Śliwa E, Chobanov D,  Çıplak B.  Phylogenetic relationships in the group Barbitistini (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropterinae) based on genetic studies. Joint Project supported by organization of all partners.

2- Budak M, Çıplak B, Başıbüyük HH, Kaydan MB, Keskin B, Korkmaz EM. Barkodlamada İkili Belirteç (COI ve ITS2) Sisteminin bazı hemimetabol ve holometabol böceklerde araştırılması. TUBİTAK-KBAG, “113Z753, (2014-2017).

3- Çıplak, B. Karadeniz Havzası soy hattı Poecilimon bosphoricus tür grubu (Orthoptera, Tettigoniidae, Barbitistini, Poecilimon): genetik-istatistiksel taksonomisi, filogenisi ve filocoğrafyası. TUBİTAK-KBAG 215Z276 (2015-).

4- Erdoğan A, Çıplak B, Aslan A. Türkiye Alectoris Cinsi (Galliformes: Phasianidae) keklik türleri: Fenetik ve genetik veriler ışığında filogenileri, filocoğrafyaları ve coğrafi-genetik yapılanması. TUBİTAK-KBAG 115Z356 (2016-).

 

Tamamlanan projeler

1- Çıplak B. Malatya Orthoptera (Insecta) takımının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu, İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu (1989-1992).

2- Çıplak B, & Aslan B. Antalya Yaman Sazlığı Cladocera faunası ve bazı ekolojik özelliklerinin araştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu (1997-1998).

3- Çıplak B, Yanıkoğlu A, Aslan (Yalım) B. Termesos (Antalya) Milli Parkı Orthopteroidea (Insecta) faunası, Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu (1997-1998).

4- Çıplak, B, Demirsoy A. Türkiye Decticinae (Orthoptera, Tettigoniidae) altfamilyasının revizyonu. TÜBİTAK-TBAG, 194T022 (1994-1999).

5- Işık K, Sümbül H, Çıplak B, Öz M, Erdoğan A. 1998. Kocagöl ve yakın çevresinin biyolojik çeşitliliği ve ekosistem ilişkileri, Çevre Bakanlığı (1999).

6- Fışkın K, Çıplak B, Özkan A, Gündüz GG. Chorthippus (Orthoptera, Acrididae) cinsinin 5 türünde izozim dağılımlarının elekroforetik analizleri. TÜBİTAK-TBAG, 196T032 (1997-2000).

7- Çıplak B, Mol A. Türkiye’de yayılış gösteren Chorthippus Fieber, 1852 (Acrididae, Gomphocerinae) cinsine ait türler üzerinde sistematik bir çalışma. Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu (2000-2001).

8- Çıplak B, Demirsoy A, Sevgili H. Isophya BrunnervonWattenwyl (Orthoptera, Phaneropterinae) cinsi Türkiye türlerinin revizyonu. TÜBİTAK-TBAG, 100T033 (1999-2003)

9- Çıplak B, Yalım B. Antalya ilindeki göl, gölet ve akarsularda bulunan Cladocera ve Copepoda faunası. Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu (2001-2004).

10- Çıplak B, Mol A, Yalım B, Şirin D. Akdağlar kompleksi Orthoptera faunası ve biyocoğrafik özellikleri. Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu (2003-2005).

11- Çıplak B, Taylan MS. Anterastes (ORTHOPTERA, TETTIGONIIDAE) cinsi babadaghi tür grubunun 16S rDNA filogenisi, filocoğrafyası ve tür hipotezlerinin moleküler ve davranışsal verilerle sınanması. Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2004-2005).

12- Çıplak B, Kaya S. Poecilimon birandi (Orthoptera, Phaneropterinae) alçak ve yüksek zon populasyonları: ekolojik ve temporal farklılaşmanın fenotipik ve genetik verilerle incelenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2007).

13- Çıplak B, Şirin D. Biyolojik çeşitliliğin evrimi: Chorthippus biguttulus tür grubunun Anadolu’da çeşitlenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2007-2009)

14- Çıplak B, Heller KG, Willemse F. Systematics, phylogeny and biogeography of the Mediterranean genus Eupholidoptera Mařan (Orthoptera, Tettigoniidae): is there a co-evolution with Aegeid plate? Avrupa Birliği - 6.FP Infrastructure (SYNTHESYS: Synthesis of SystematicResources; DE-TAF- GermanTaxonomic Facility (2005)).

15- Çıplak B, Heller KG, Willemse F. Systematics, phylogeny and biogeography of the Mediterranean genus Eupholidoptera Mařan (Orthoptera, Tettigoniidae): is there a co-evolution with Aegeid plate. Avrupa Birliği - 6.FP Infrastructure- SYNTHESYS: Synthesis of SystematicResources (GB-TAF: The Natural History Museum, London (2006)).

16- Çıplak B. (Member of SteeringCommittee): Integrating population genetics and conservation biology: Merging theoretical, experimental and applied approaches. Lunched by European Science Foundation (for the Period of 2005-2009). 

17- Çıplak B, Frieder M. Şirin D, Berger D. Contrasting evolutionary patterns in north and south (Akdeniz Üniversitesi, Biyoloji Bölümü ve Friederich Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg (Germany), Institute für Zoologie II) (2006-2009). 

18- Çıplak B, Gündüz İ, ve Kaya S. “Model cins Anterastes (Orthoptera, Tettigoniidae) türlerinin belirteç gen 16S rDNA verileri: tür kavramları, türleşme modelleri, filocoğrafya ve koruma genetiği yönüyle değerlendirme”. TUBİTAK-KBAG, 107T462, 197 625 TL (2007-2011). 

19- Çıplak B. Poecilimon luschani tür grubunun (Orthoptera, Phaneropterinae) 16S rDNAfilogenisi, filocoğrafyası ve taksonomisi. TÜBİTAK-KBAG, 210T169, 24 935 TL (2011-2012). 

20- Çıplak B. Poecilimon luschani tür grubu (Orthoptera, Tettigoniidae): taksonomisi, filogenisi ve filocoğrafyası (COI). Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (2010-2012). 

21- Başıbüyük HH, Çıplak B, Sarı M, Arslan S, Korkmaz ME, Budak M. Biyoçeşitlilik ve koruma: Anadolu buzul sığınağında genetik topografya. Cumhuriyet Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, F-245 Grup araştırma Projesi (2008-2012). 

22- Çıplak B. Türkiye mağara çekirgeleri (Orthoptera, Rhaphidophoridae): Morfolojik ve moleküler veriler ışığında taksonomi, filogeni ve biyocoğrafyaları" Akdeniz Üniversitesi BAP (2008-2012). 

23- Çıplak B. Dev genomlu Orthoptera’da numt taraması: COI parolog kopyalarının uzunluğu ve sıklığı. TUBİTAK-KBAG, 113Z453, 30 000 TL (2013-2014).

24- Chobanov D, Çıplak B. Phylogeographic merging or separation of the Balkans and Anatolia: a snap shot from the genus Isophya (Orthoptera: Tettigoniidae) (TUBİTAK-BİDEB 2216; 2014-2015)

25- Çıplak B. Buzullararası ve küresel ısınma analojisi perspektifinden Anadolu dağcıl biyoçeşitliliğinin geleceği: Model cins Psorodonotus'un filocoğrafyası ve koruma biyolojisi. TUBİTAK-KBAG, 111T910, 315 600 TL (2011-2015)

26- Çıplak B, Kaya S. Pholidopterini (Orthoptera, Tettigoniidae, Tettigoniinae) çalı çekirgeleri: genetik veriler ışığında taksonomileri, filogenileri ve filocoğrafyaları. TUBİTAK-KBAG, 115Z685, 29 995 TL (2015-2016).

 

 

 

BİLDİRİLER

Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulanlar

1. Çıplak B, Aslan B. Maqui and bush-crickets Eupholidoptera: their surprising inside story. XI. World ForestryCongress, 13-22 October 1997, Antalya-Turkey.

2. Çıplak B. Distribution of Tettigoniinae (Orthoptera, Tettigoniidae) bush-crickets in Turkey: the importance of the Anatolian Taurus Mountains in biodiversity and implications for conservation. International Conferance on Orthopterioid Insects: 8th Meeting of the Orthopterist’s Society, 19-22 August 2001, Montpellier, Fransa.

3. Şirin D, Taylan MS, Çıplak B. Diversity, distribution and relative abundance of Caelifera species in Akdağlar mountain range (south-west Anatolia). Entomologentagung der DgaaE in Halle 2003, 24-28 Mart 2003, Halle, Germany.

4. Şirin D, Mol A, Mayer F, Çıplak B. Songs of the Anatolian grasshoppers belonging to the Chorthippus biguttulus group- a preliminarystudy. 8. Jahrestagung der Deutschen Gesellchaft für Orthopterologie un der Universitat Osnabrück, 5-7 March 2004, Germany.

5. Çıplak B. Evolutionarycasestudies on West Palaearcticbush-crickets: morphology, acoustics and biogeography (invited talk). VIII. EuropeanCongress of Entomology, 17-22/09/2006, Izmir, Turkey.

6. Kaya S, Gunduz İ & Çıplak B. 2009. Estimating effects of global warming from past fragmentations for cold demanding refugial taxa: a casestudy on South-west Anatolian species Poecilimon birandi. Conservation Genetics Conference: Integrating Population Genetics and Conservation Biology. Trondheim (Norway), 23-26 May, 2009.

7. Çıplak B. Analogy between interglacial and global warming: from old lineage fragmention stop resent range changes via case studies. Climate Change, Fragmentation, Genetic Consequences. Debrecen, Hungary, 29 January - 1 February 2009.

8. Çıplak B, Heller KG &Willemse F. Phylogeny and biogeography of the genus Eupholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae): the morphological speciation of a Cretan origin in synchrony with geographical evolution of East Mediterranean. 10th International Congress of Orthopterology, 21-25 June 2009, Antalya-Turkey.

9. Kaya S, Gunduz I & Çıplak B. 2009. Establishing a phylogeographic analogy between global warming and inter glacials for cold demanding refugial taxa: a case study on south-west Anatolian species Poecilimon birandi. 10th International Congress of Orthopterology, 21-25 June 2009, Antalya-Turkey.

10. Korkmaz EM, Arslan S, Çıplak B &Başıbüyük HH. 2009. Analyses of cpnl-I nuclear dna sequences from Anatolian populations of the meadow grasshopper Chorthippus parallelus (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae). 10th International Congress of Orthopterology, 21-25 June 2009, Antalya-Turkey.

11. Aytac A, Konu P, Boztepe Z, Kaya S & Çıplak B. 2009. Morphometry for taxonomy of Anterastes: partly congruent qualitative and quantitative morphologies. 10th International Congress of Orthopterology, 21-25 June 2009, Antalya-Turkey.

12. Şirin D, Mol A & Çıplak B. 2009. Distribution of endemic Orthoptera species in Anatolia: a statistical approach. 10th International Congress of Orthopterology, 21-25 June 2009, Antalya-Turkey.

13. Şirin D & Çıplak B. 2009. Taxonomy of Chorthippus biguttulus group (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae) in Anatolia: morphometry support song based taxonomy. 10th International Congress of Orthopterology, 21-25 June 2009, Antalya-Turkey.

14. Taylan MS, Sirin D, Çıplak B. 2009. Paternal characteristics of song in Anterastes (Orthoptera, Tettigoniidae): is thereanyevolutionarysign? 10th International Congress of Orthopterology, 21-25 June 2009, Antalya-Turkey.

15. Çıplak B, Kaya S, Boztepe Z & Gündüz İ.  Phylogeography of Anterastes (Orthoptera, Tettigoniidae): 16s rDNA and COI suggestin consistent speciation patterns. International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Countries 18-22 June 2012 Athens, Greece.

16. Çıplak B. Species from an integrative perspective and quality of existing taxonomical data: game of the names versus natural entities. In: Symposium “Taxonomy of Orthoptera: How to ConsiderSpeciesConcepts” organized by Çıplak, B. 11th International Congress of Orthopterology, 11-16 August 2013, Kunming-China.

17. Kaya S & Çıplak B. Taxonomy of Psorodonotus: qualitative versus quantitative morphology. 11th International Congress of Orthopterology, 11-16 August 2013, Kunming-China.

18. Kaya S & Çıplak B. Speciation under climatic cycles of Pleistocene: a snap shot from Anatolio-Balkan genus Psorodonotus. 11th International Congress of Orthopterology, 11-16 August 2013, Kunming-China.

19. Kaya S & Çıplak B. Phylomorphology of Psorodonotus: ecology explains morphological conservatism. In: Symposium: Morphology, molecules and evolution in Orthoptera Organized by Ioana C. Chintauan-Marquier & Laure Desutter-Grandcolas (MNHN Paris, France) (12th International Congress of Orthopterology, 30.10-03.11.2016, Ilheus – Bahia/Brazil)

20. Kaya S & Çıplak B. Searching numts in gigant genome of Orthoptera: length and frequency of paralog copies of COI. In: Symposium: Morphology, molecules and evolution in Orthoptera Organized by Ioana C. Chintauan-Marquier & Laure Desutter-Grandcolas (MNHN Paris, France) (12th International Congress of Orthopterology, 30.10- 03.11.2016, Ilheus – Bahia/Brazil)

21. Çıplak B & Kaya S. The ignored model budding speciation: light from Psorodonotus venosus (Orthoptera, Tettigoniidae) species group. In: Symposium “Phylogeography and Speciation” organized by Çıplak, B.  (12th International Congress of Orthopterology, 30.10-03.11.2016, Ilheus – Bahia/Brazil)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulanlar

1. Çıplak B, Demirsoy A, Bozcuk AN. 1992. Türkiye tettigoniidlerinin Anadolu Diagonaline göre yayılışları ve hareket yeteneği ile ilişkisi. II. Ulusal Entomoloji Kongresi Bildirileri, s. 373-385, Adana.

2. Çıplak B, Demirsoy A. Caelifera (Orthoptera, Insecta) alttakımının Türkiye'de endemizm durumu. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-9 Temmuz 1994, Edirne.

3. Özmen M, Çıplak B, Yeşilada Ö, Özcan B, Ulubaba E. Ekotoksikolojide model bir çalışma: Calliptamus tenuicercis (Orthoptera)’da organofosforlu insektisid uygulamasına bağlı asetilkolin esteraz inhibisyonu. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, Ankara.

4. Çıplak B, Başıbüyük HH. Filogenetik sistematik. Taksonomi Yaz Okulu, 7-13 Eylül 1997, Antalya.

5. Özkan A, Gündüz G, Çıplak B, Fışkın K. Kimyasal mücadele uygulanmış Dociostaurus maroccanus Thunberg epidemik populasyonundan alınan örneklerde antioksidan enzim aktiviteleri. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği I. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya

6. Çıplak B, Salman S, Demirsoy A. 1998. Parapholidoptera türlerinin filogeni ve zoocoğrafyaları arasındaki ilişki. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri, Cilt III, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Seksiyonu, 135-145 s, Samsun.

7. Yalım B, Çıplak B. 1998. Yaman Sazlığında (Antalya) yaşayan Cladocera (Crustaceae) türlerinin mevsimsel populasyon yoğunluk değişimleri. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri, Cilt III, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Seksiyonu, 241-250 s, Samsun.

8. Çıplak B, Demirsoy A, Aslan A, Çetin H. Eupholidoptera Maran (Orthoptera, Tettigoniinae) cinsinin biyocoğrafyası (Zooloji Seksiyonu sunumu). XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.

9. Yalım(Aslan) B, Çıplak B, Yanıkoğlu A. Termessos Milli Parkı Orthoptera (Insecta) faunası ve fauna elemanlarının zoocoğrafik nitelikleri (Zooloji Seksiyonu, Poster Bildiri). XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara.

10. Şirin D, Taylan MS, Çıplak B. Akdağlar Kompleksinde (Güney Batı Anadolu) Caelifera (Orthoptera) Türlerinin çeşitliliği, Dağılımı ve Bolluk değerleri (Zooloji Seksiyonu). XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-26 Haziran 2004, Adana.

11. Çıplak B. Tür ve Türleşme: Sonsuz formların sonsuz tartışması (Özel Oturum). XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-26 Haziran 2004, Adana.

12. Çıplak B, Taylan MS, Şirin D. Dağcıl cins Psorodonotus’un filocoğrafyası: Pleistosen buzul devirlerince yönlendirilmiş sığınak içi yayılış değişimleri ve türleşme. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30/6/2006, Kuşadası-Aydın.

13. Kaya S, Şirin D, Taylan MS, Çıplak B. Poecilimon birandi dağ ve ova populasyonları: ekolojik türleşme ve temporal izolasyon. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30/6/2006, Kuşadası-Aydın.

14. Taylan MS, Şirin D, Çıplak B. Anterastes cinsi (Orthoptera, Tettigoniidae) babadaghi tür grubunun morfolojik türlerinin davranışsal verilerle sınanması. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30/6/2006, Kuşadası-Aydın.

15. Mol A, Şirin D, Zeybekoğlu Ü, Çıplak B. Chorthippus (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae) cinsi dorsatus-grubu Türkiye türlerinin erkek çağrı sesleri. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30/6/2006, Kuşadası-Aydın.

16. Çıplak B. “Fen bilimci gözüyle teori ve evrim: Bir bilimsel teorinin alternatifi ancak başka bir bilimsel teoridir!” (Çağırılı bildiri). Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 3-4 Mayıs 2007.

17. Çıplak B. “Anadolu doğasında Antalya'nın yeri” (Çağırılı Bildiri). Antalya Kent Müzesi Projesi Hazırlık Atölyeleri 3, “Antalya’nın Doğası Atölyesi”. 8-9 Şubat 2008, AKM-Antalya. Kent Müzesi Projesi Grubu.

18. Çıplak B. Kavramdan uygulamaya tür: Orthoptera’dan örnekler (Çağırılı bildiri). 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli.

19. Çıplak B. Evrim: Güncel yaklaşım ve uygulamaları (çağırılı bildiri). 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli.

20. Çıplak B, Kaya S & Gundüz, İ. Anterastes serbicus tür grubunun filocoğrafyası: filogruplar türlerle değil coğrafik yapıya göre şekillenmektedir. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli.

21. Çıplak B. Kapsam ve kavramlarla entomobiyoçeşitlilik: Dünya ölçeğinde Türkiye’nin yeri. Biyoçeşitlilik 2010: Tüm Çeşitliliğiyle Yaşam 30-31 Ekim 2010, ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu – Biyogen

22. Çıplak B. Küresel ısınmanın biyolojik muhasebesi: Küresel değişimler ve Anadolu canlıları”. Akdeniz Eylem günü: İklim değişimlerinin Toros Dağlarının Biyoçeşitliliğine etkileri Çalıştayı, 17-18 Aralık 2010.

23. Şirin D & Çıplak B. Gomphocerinae (Orthoptera, Caelifera, Acrididae) türlerinde sesin evrimi: Anadolu türlerinin ses repertuarları. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli.

24. Yalım F & Çıplak B. Antalya ili tatlısu Copepoda (Crustacea) türleri üzerine faunistik bir çalışma. Ulusal Su ürünleri günleri 2007, Turkish Journal of aquatic life, 5-8: 159.

25. Yalım F & Çıplak B. Batı Akdeniz’den Ephemeroporus barroisi (Cladocera, Chydorıdae)’nın redeskripsiyonu. Ulusal Su ürünleri günleri 2007. TurkishJournal of aquatic life, 5-8: 160.

26. Çıplak B. Evrimsel tıbbın ilkeleri (Çağırılı Bildiri). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir.

27. Boztepe Z, Kaya S & Çıplak B. Poecilimon luschani grubunun (Orthoptera, Tettigoniidae) taksonomisi: kullanışsız fenotip ve kullanışlı genotip. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir.

28. Boztepe Z, Kaya S & Çıplak B. Poecilimon luschani grubunun (Orthoptera, Tettigoniidae) filocoğrafyası: güney-batı Anadolu’da yerel halkasal türleşme mi? 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir.

29. Kaya S, Boztepe Z & Çıplak B. Anterastes babadaghi grubunun (Orthoptera, Tettigoniidae) filocoğrafyası: yayılış koridoru olarak dağ sıraları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir.

30. Çıplak B. Tür taksonu sorunsalı: Tür ve türleşme. II. Taksonomi Yaz Okulu, 1-7 Temmuz 2013, İzmir.

31. Çıplak B, Sözen M & Şenol SG. Anadolu Biyocoğrafyası. II. Taksonomi Yaz Okulu, 1-7 Temmuz 2013, İzmir-Türkiye.

32. Çıplak B. “Biyoçeşitlilik araştırmaları: Kavramsal arka plan” (çağrılı bildiri). 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

33. Çıplak B, Kaya S, Gündüz İ. Anterastes taksonomisini güncelleme: tür hipotezlerinin sayısal-genetik testi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

34. Kaya S, Çıplak B. Psorodonotus caucasicus tür grubunun filocoğrafyası: Toros Yolu ile Kafkasya-Anadolu-Balkan-Kafkasya yayılışı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

35. Çıplak B. Yaşam öyküsü özelliklerinin evrimi ve insan: Zıtlıkların uzlaşısı” 50. Ulusal Nöroloji Kongresi – Evrimsel Tıbbın İlkeleri Çalıştayı, 21-27 Kasım 2014, Antalya (24 Kasım 2014).

 

SEMİNER ve KONFERANSLARI

(Konuşma İsmi/Konuşmanın verildiği yer/Konuşma tarihi)

1- “Filogeni ve Sınıflandırma”Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Şubat 1999

2- “Filogeni ve Biyocoğrafya: Anadolu Fauna Tarihi” Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kasım 2000

3- “Üç Kıtanın Ortası Anadolu: Fauna Tarihi” Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aralık 2000

4- “Üç Kıtanın Ortası Anadolu: Kuşbakışı Fauna Tarihi” Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aralık 2001

5- “Biyolojik Yokoluş” Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,  Mayıs 2002

6- “Biyolojik Yokoluş” Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Mayıs 2005

7- “Evrimleşme: Darwin’in Söylemi” Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Bilim ve Bilimsel Felsefe Çevresi tarafından düzenlenen “Evrim: Disiplinler Arası bir Bakış” isimli panel, Mayıs 2006

8- “Anadolu Biyocoğrafyası: Bir Güncelleme” Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mayıs 2006

9- “Doğal Seçilim Yoluyla Evrimleşme: Biyolog Gözüyle Evrim ve Bilim”  Yıldız Teknik Üniversitesi ve Üniversite Konseyleri Derneği işbirliği ile düzenlenen “Evrim, Bilim ve Eğitim” isimli sempozyum, Mayıs 2006

10- “ Evrim, Bilim ve İşlevsellik” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, “Evrim ve Bilim” isimli panelde panelist, 26-30 Haziran 2006 Aydın.

11- “Anaçkara Anadolu: geçmiş ve güncel ilişkisine biyocoğrafik bakış” Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Nisan 2008.,

12- “Doğanın Tarihi: geçmişten geleceğe” Bingöl Valiliği Daveti Üzerine Konferans, 8.11.2008.

13- “150. Yılında Evrim Teorisi: evrim ve bilim” Egeli Akademisyenler Platformu, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, 06.03.2009.

14- “Darwin’den 150 yıl sonra evrim: argüman dizisinden stratejik bir bilim dalına” Mersin Üniversitesi, Fen Fakültesi, 20.11.2009.

15- “150. yılında Evrim ve Tıp: Evrimsel Ağaçlar ve H1N1’in Öyküsü” Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, MSEF 03.12.2009.

16- “Doğal seçilim yoluyla evrim teorisi” Çanakkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, “Evrim ve İnsan” Paneli, 16.12.2009.

17- “Doğal seçilim yoluyla evrim teorisi” Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Üyeleri Derneği, 16.12.2009.

19- “Evrimin günlüğü DNA: İnsan genomunda kimlerin evrimsel mirasını taşır?” Konferans. 5 Kasım 2010, Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul.

21- “Küresel ısınmanın biyolojik muhasebesi: İklim değişikliği ve Anadolu soğuk seven formların geleceği” Konferans, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, 8 Nisan 2011.

22- “Darwin’den sonar evrim: Evrimsel bilgi ve ekonomi“. Trakya Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 23.09.2011.

23- “Darwin’den sonar evrim: Evrimsel bilgi ve ekonomi“. Kültür Üniversitesi, 26.09.2011.

24- “Türkiye ölçeğinde küresel ısınmanın biyolojik muhasebesi”, Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, 26 Ekim 2011.

25- “Türkiye ölçeğinde küresel ısınmanın biyolojik muhasebesi”, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 16 Kasım 2011.

26- “Türkiye ölçeğinde küresel ısınmanın biyolojik muhasebesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mart 2011.

27- “Evrimsel Tıbbın İlkeleri”. Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Hafta Sonu VIII. 23 Mart 2013.

28- “Bilgi toplumu, yaşam bilimleri ve Türkiye”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir (25 Haziran 2014).

29- “Evrim ve İnsan” Evrimsel Tıp Sempozyumu, 2*3 Mayıs 2015, Hacettepe Üniversitesi.

30- ‘Evrim Nedir ve Ne İşe Yarar20-21 Nisan 2016, Ege Üniversitesi.

 

YAYINLAR

Hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler (tümü uluslarası hakemli dergilerdir; * SCI kapsamındaki dergilerdir; yeniden eskiye sıralanmıştır).

1.      Çıplak B. (2016) Evrimsel Biyoloji ve Evrimsel Tıp İlişkisi. Toplum ve Hekim, 31(4): 257-276.

2.      *Kaya S & Çıplak B. (2016) Phylogeography of Psorodonotus caucasicus group: Independent double invasion of Balkans from Transcaucasia, Systematic Entomology, DOI: 10.1111/syen.12197

3.      *Chobanova DP, Kaya S, Grzywaczc B, Warchałowska-Śliwa E, Çıplak B. (2016) The Anatolio-Balkan phylogeographic fault: a snapshot from the genus Isophya (Orthoptera, Tettigoniidae), Zoologica Scripta, doi:10.1111/zsc.12194.

4.      *Kaya S & Çıplak B. (2016) Budding speciation via peripheral isolation: the Psorodonotus venosus (Orthoptera, Tettigoniidae) species group example, Zoologica Scripta, 45, 521–537, doi:10.1111/zsc.12174

5.      *Çıplak B, Kaya S, Boztepe Z, Gunduz I. (2015) Mountainous genus Anterastes (Orthoptera, Tettigoniidae): Autochthonous survival in refugial habitats across several glacial ages via vertical range shifts. Zoologica Scripta, 44, 534–549, doi:10.1111/zsc.12118.

6.      *Chobanov PD, Kaya S, Çıplak B. (2015) Contribution to the taxonomy of Poecilimon bosphoricus species group (Orthoptera: Phaneropteridae): two new species from its core range. Zootaxa, 3964(1): 063–076

7.      *Kaya S, Chobanov PD, Skejo L, Heller K-G, Çıplak B. (2015) The Balkan Psorodonotus (Orthoptera: Tettigoniidae): testing existing taxa confirmed presence of three distinct species. European Journal of Entomology, 10.14411/eje.2015.050.

8.      *Kaya S, Boztepe, Z, Çıplak B. (2015) Phylogeography of the Poecilimon luschani species group (Orthoptera, Tettigoniidae): a radiation strictly correlated with climatic transitions in the Pleistocene. Zoological Journal of the Linnean Society, 173(1): 1-21.

9.      *Kaya S, Chobanov DP, Çıplak B. (2014) Review of Psorodonotus specularis group (Orthoptera, Tettigoniidae, Tettigoniinae): two new species from North-east Anatolia. Zootaxa, 3895(3): 367–400.

10.  *Korkmaz EM, Lunt DH, Çıplak B, Değerli N, Başıbüyük HH. (2014) The contribution of Anatolia to European phylogeography: the centre of origin for the meadow grasshopper Chorthippus parallelus. Journal of Biogeography, 41: 1793–1805.

11.  *Kaya S, Korkmaz EM, Çıplak B. (2013) Psorodonotus venosus group (Orthoptera, Tettigoniidae; Tettigoniinae): geometric morphometry revealed two new species in the group. Zootaxa, 3750(1): 37–56.

12.  *Boztepe Z, Kaya S, Çıplak B. (2013) Integrated systematics of the Poecilimon luschani species group (Orthoptera, Tettigoniidae): radiation as a chain of populations in a small heterogeneous area. Zoological Journal of the Linnean Society, 169: 43-69.

13.  *Chobanov DP, Grzywacz B, Iorgu IS, Çıplak B, Ilieva MB, Warchalowska-Silwa E. (2013) Review of the Balkan Isophya (Orthoptera: Phaneropteridae) with particular emphasis on the Isophya modesta group and remarks on the systematics of the genus based on morphological and acoustic data. Zootaxa, 3658(1): 1–81 (monograph).

14.  *Kaya S, Boztepe Z, Çıplak B. (2013) Phylogeography of Troglophilus (Orthoptera: Troglophilinae) based on Anatolian members of the genus: radiation of an old lineage following the Messinian. Biological Journal of the Linnean Society, 108: 335–348.

15.  *Kaya S, Chobanov D, Çıplak B. (2012) Anterastes davrazensis sp. n. (Orthoptera, Tettigoniidae): morphology, song and 16S rDNA phylogeny. Zootaxa, 3401: 49–59.

16.  *Kaya S, Gündüz İ, Çıplak B. (2012) Estimating effects of global warming from past range changes for cold demanding refugial taxa: a case study on South-west Anatolian species Poecilimon birandi. Biologia (Section Zoology), 67(6): 1152—1164.

17.  *Kaya S, Çıplak B, Chobanov D, Heller K-G. (2012) Poecilimon bosphoricus group (Orthoptera, Phaneropterinae): iteration of morpho-taxonomy by song characteristics. Zootaxa, 3225: 1-71.

18.  *Şirin D, Mol A, Çıplak B. (2011) Myrmeleotettix Bolivar (Orthoptera, Gomphocerinae) in Anatolia on The Basis of Morphological and Behavioural Characters: Data Suggest a New Species From Southern end of The Anatolian Refugium. Zootaxa, 2917: 29-47.

19.  *Kaya S, Çıplak B. (2011) Taxonomy of Anterastes and related genera: a new synonym and a new species of Anterastes. Zootaxa, 2771: 41-52.

20.  *Yalım FB, Çıplak B. (2010) Redescription of Ephemeroporus barroisi Richard, 1894) (Cladocera, Chydoridae) on the Basis of Material from Mediterranean Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10: 551-558.

21.  *Çıplak B, Heler KG, Willemse F. (2010) Phylogeny and biogeography of the genus Eupholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae): morphological speciation in correlation with geographical evolution of East Mediterranean. Systematic Entomology, 35(4): 722-738.

22.  *Çıplak B, Kaya S & Gündüz İ. (2010) Phylogeography of Anterastes serbicus species group (Orthoptera, Tettigoniidae): Phylogroups correlate with mountain Belts, but not with the morphospecies. Journal of Orthoptera Research, 19(1): 89–100.

23.  *Sirin D, Eren O, Çıplak B. (2010) Grasshopper diversity and abundance in relation to elevation and vegetation from a snapshot in Mediterranean Anatolia: role of latitudinal position in altitudinal differences. Journal of Natural History, 44(21): 1343 - 1363.

24.  *Sirin D, von Helversen O, Çıplak B. (2010) Chorthippus brunneus subgroup (Orthoptera, Gomphocerinae) in Anatolia with description of two new species: data suggest an Anatolian origin for the lineage. Zootaxa, 2410: 1-28.

25.  *Çıplak B, Heller KG, Willemse F. (2009) Review of the genus Eupholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae): different genitalia, uniform song. Zootaxa, 2156: 3-77.

26.  *Çıplak B, Sirin D, Taylan MS, Kaya S. (2008) Altitudinal size clines, species richness and population density: case studies in Orthoptera. Journal of Orthoptera Research, 17(2): 157-163.

27.  *Yalım FB, Çıplak B. (2008) Yeşil Göl’ün (Antalya, Türkiye) Cladocera ve Copepoda (Crustaceae) faunası ile populasyon yoğunluğundaki mevsimsel değişimler. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 3: 239-243.

28.  *Çıplak B, Willemse F, Chobanov D, Heller KG. 2007. Systematic status and distribution of Eupholidoptera (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Balkans (north of Central Greece). Articulata, 22(1): 33–46.

29.  *Dzyubenko VV, Karagyan GA, Çıplak B, Rubtsov NB, Bugrov AG. (2006) The B chromosome popymorphism in Armenian and Turkey populations of the grasshopper Eyprepocnemis plorans (Charpentier) (Orthoptera, Acrididae, Eyprepocnemidinae). Oecologia (Moscow), 48(12): 1016-1022.

30.  *Çıplak B, Taylan MS, Sirin D. (2006) Description of Platycleis (Montana) helleri sp. n. (Ortho­ptera, Tettigoniidae, Tettigoniinae): morphology, song and remarks on the distribution of the subgenus. Transactions of American Entomological Society, 132(3+4): 261-269.

31.  *Bounechada M, Doumandji SE, Çıplak B. (2006) Bioecology of the Orthoptera species in Setifian plateau, North-east Algeria. Turkish Journal of Zoology, 30: 245-253.

32.  *Sevgili H, Çıplak B, Heller KG, Demirsoy A. (2006) Morphology, bioacoustics and phylogeography of the Isophya major group (Orthoptera, Tettigoniidae, Phaneropterinae): a species complex in Anatolia and Cyprus. European Journal of Entomology, 103(3): 657-671.

33.  *Çıplak B, Mol A, Şirin D, Zeybekoglu U, Taylan MS. (2005) The demokidovi-like short winged Glyptobothrus (Orthoptera, Gomphocerinae, Chorthippus) of Anatolia with description of two new species: from Balkans to Caucasus through southern Anatolia. Transactions of American Entomological Society, 131(3+4): 463-489.

34.  *Yalım FB, Çıplak B. (2005) Digging more deeply into the verrucosa group of the genus Alona (Anomopoda, Chydoridae): Alona mediterranea new species from the Mediterranean part of Anatolia (Turkey). Crustaceana, 78(5): 565-578.

35.  *Yalım FB, Çıplak B. (2005) A representative of the pulchella group of Alona in Anatolia: Alona cambouei Guerne & Richard, 1893 (Cladocera: Chydoridae). Turkish Journal of Zoology, 29: 61-65.

36.  *Çıplak B, Heller KG. (2005) Review of the south-west Asian genus Scotodrymadusa (Orthoptera, Tettigoniidae): systematics, phylogeny and biogeography of an eremial lineage. Insect Systematic and Evolution, 36: 317-342.

37.  *Yalım FB, Şirin D, Taylan MS, Çıplak B. (2005) Demirsoyus gen. n. (Orthoptera, Acrididae, Oedipodinae) and D. salmani sp. n. from the Mediterranean Anatolia with remarks on biogeography of the related genera. Transactions of American Entomological Society, 145(4): 425-437.

38.  *Çıplak B. (2004) Biogeography of Anatolia: the marker group Orthoptera. Memorie of the Società Entomologica Italiana, 82(2): 357-372.

39.  *Çıplak B. (2004) Systematics, phylogeny and biogeography of Anterastes (Orthoptera, Tettigoniidae, Tettigoniinae): evolution within a refugium. Zoologica Scripta 33: 19-44.

40.  *Mol A, Çıplak B, Şirin D. (2003). Song and morphology of the three related Anatolian endemic species of genus Chorthippus (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae): C. ilkazi, C. bozdaghi and C. helverseni sp. n.. Annales de la Société Entomologique de France, 39(2): 121-128.

41.  *Yalım B, Çıplak B. (2002) Termessos Milli Parkı Orthoptera faunası ve bazı ekolojik özellikleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 26(4): 267-276.

42.  *Çıplak B. (2003) Distribution of Tettigoniinae (Orthoptera, Tettigoniidae) bush-crickets in Turkey: the importance of the Anatolian Taurus Mountains in biodiversity and implications for conservation. Biodiversity and Conservation, 12: 47-64.

43.  *Çıplak B, Heller KG, Demirsoy A. (2002) Review and key to species of Platycleis from Turkey (Orthoptera: Tettigoniidae) with descriptions of Yalvaciana subgen. n., and two new species. Journal of Natural History, 36(2): 197-236.

44.  *Çıplak B, Heller KG. (2001) Notes on the song of Bolua turkiyae and on the phylogeny of the genus Bolua (Orthoptera, Tettigoniniidae, Tettigoniniinae). Israel Journal of Zoology, 47(4):233-242.

45.  *Çıplak B. (2000) The systematics and phylogeny of Parapholidoptera (Orthoptera, Tettigoniidae: Tettigoniinae). Systematic Entomology, 25: 411-436.

46.  *Sevgili H, Çıplak B. (2000) The Orthoptera of Şanlıurfa Province from Mesopotamian Part of Turkey. Italian Journal of Zoology, 67: 229-240.

47.  *Özkan A, Gündüz G, Çıplak B & Fışkın K. (2000) Nition uygulanmış Dociostaurus marroccanus epidemik populasyonundan alınmış örneklerde radikal süpürücü enzim aktiviteleri. Turkish Journal of Biology, 24: 141-149.

48.  *Çıplak B. (2000) Genus Festella (Orthoptera, Tettigoniinae) with description of F. rammei sp.n.. Entomological News, 111(4): 299-306.

49.  *Çıplak B. (1999) Description of the male of Rammeola anatolica Uvarov, 1934 with comments on the monotypic genus Rammeola (Orthoptera: Tettigoniidae). Italian Journal of Zoology, 66: 71-74.

50.  *Çıplak B. (1999) Two new species of Eupholidoptera Maran (Orthoptera: Tettigoniidae): E. tasheliensis n. sp. and E. femorata n. sp. Italian Journal of Zoology, 66: 75-78.

51.  *Yıldız B, Çıplak B, Aktoklu E. (1999) Preliminary phylogeny of sections of genus Onobrychis Miller (Fabaceae) with references of fruit morphology. Israel Journal of Plant Sciences, 47: 269-282.

52.  *Özmen M, Çıplak B, Yeşilada Ö, Özcan B, Ulubaba E. (1997). Ekotoksikolojide model bir çalışma: Calliptamus tenuicercis (Orthoptera)’da organofosforlu insektisid uygulamasına bağlı asetilkolinesteraz inhibisyonu. Türkiye Entomoloji Dergisi, 21: 179-185.

53.  *Başıbüyük H, Çıplak B. (1997) Filogenetik Sistematik: terimleri, prensipleri ve çalışma tekniği üzerine kısa bir derleme. Turkish Journal of Zoology, 21: 241-257.

54.  *Çıplak B, Demirsoy A. (1997) Mantodea fauna of Malatya vicinity and some remarks on the mantises of Anatolia. Journal of Orthoptera Research, 6: 105-111.

55.  *Çıplak B, Demirsoy A, Bozcuk AN. (1996) Malatya Ensifera (Orthoptera, Insecta) faunası. Turkish Journal of Zoology, 20: 247-254.

56.  *Çıplak B, Demirsoy A. (1996) Caelifera (Orthoptera, Insecta) alttakımının Türkiye'de endemizm durumu. Turkish Journal of Zoology, 20: 241-246.

57.  *Çıplak B, Demirsoy A, Bozcuk AN. (1996) Malatya ve civarı Caelifera (Orthoptera, Insecta) faunası. Turkish Journal of Zoology, 20: 17-31.

58.  *Çıplak B, Demirsoy A. (1995) Türkiye'de Ensifera (Orthoptera, Insecta) alttakımının endemizm açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Zoology, 19: 213-220.

59.  *Çıplak B. (1994) A new species and a new subspecies of genus Stenobothrus Fieber, 1853 (Orthoptera, Acrididae) from Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 8: 7-14.

60.  *Çıplak B, Demirsoy A, Bozcuk AN. (1993) Distribution of Orthoptera in relation to the Anatolian Diagonal in Turkey. Articuluta, 8: 1-20.

61.  *Çıplak B, Demirsoy A. (1991) Arguvan (Malatya) ve çevresinde Orthoptera (Insecta) faunasının incelenmesi. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 15: 98-114.

62.  *Çıplak B, Demirsoy A. (1990) Description of the male of Dociostaurus (D.) salmani Demirsoy, 1977. Doğa – Turkish Journal of Zoology, 14: 144-149.

 

Kitap/Kitap Bölümleri

Çıplak B. 1996. Biyocoğrafya ekolleri: tarihsel biyocoğrafya ve alan akrabalıkları. Editör: A. Demirsoy, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, 1. baskı 10. Bölüm, ss. 90-240; 2. baskı, 1999, 10. Bölüm, ss. 203-239, Meteksan Yayınları, Ankara.

Çıplak B. (editör). Taksonomi Yaz Okulu Ders Notları, 228 p, Eylül 1997, Antalya.

Çıplak B, Başıbüyük HH. 1997. Filogenetik sistematik. Editör: B. Çıplak, Taksonomi Yaz Okulu Ders Notları, pp.145-188, Antalya.

Çıplak B, Yalım B, Demirsoy A. 1999. Türkiye Orthoptera (=Düzkanatlılar=Çekirge) Faunası. Editör: A. Demirsoy, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, 2. Baskı, 24.2. Bölüm, ss. 748-772, Meteksan Yayınları, Ankara.

Çıplak B. 2006. Doğal Seçilim Yoluyla Evrimleşme: Biyolog Gözüyle Evrim ve Bilim. Genç, Ö. (editör), 2006. Evrim, Bilim ve Eğitim isimli kitabın 1. Bölümü, Nazım Kitaplığı, İstanbul. 

Bozcuk AN, Özmen M, Çıplak B. (Editörler). 2007. Biyoloji Eğitiminde Evrim. İnönü Üniversitesi Yayınları.

Çıplak B, 2007. Fen Bilimci Gözüyle Teori ve Evrim: Bir Bilimsel Teorinin Alternatifi Ancak Başka Bir Bilimsel Teoridir! Bozcuk AN, Özmen M, Çıplak B. (Ed.). Biyoloji Eğitiminde Evrim. İnönü Üniversitesi Yayınları.

Çıplak B. 2008. The analogy between interglacial and global warming for the glacial relicts in a refugium: A biogeographic perspective for conservation of Anatolian Orthoptera. In: Fattorini S. (Ed.) Insect Ecology and Conservation, Pp.135-163. Research Sign Post, Kerela, India.

 

Çeviri kitap/kitap bölümleri

Çıplak B. 1999. Varyasyon (Çeşitlilik), Seleksiyon (Seçilim) ve Adaptasyon (Uyum). (Çeviri editörleri: Demirsoy, A. ve Türkkan, İ., Genel Biyoloji (Keeton/Gould) Çeviri), Bölüm 17, ss 445-488, Palme Yayınları, Ankara.

Çıplak B. 1999. Türleşme ve Filogeni. (Çeviri edit. Demirsoy, A. ve Türkkan, İ., Genel Biyoloji (Keeton/Gould) Çeviri), Bölüm 18 (ss 489-530), Palme Yayınları, Ankara.

Çıplak B. 1999. Yaşamın kökeni ve İlk Evrimi. (Çeviri edit. Demirsoy, A. ve Türkkan, İ., Genel Biyoloji (Keeton/Gould), çevirisi), Bölüm 19, ss 530-558, Palme Yayınları, Ankara.

Çıplak B, Başıbüyük HH, Karaytuğ S, Gündüz İ. 2002. Evrimsel Analiz (S. Freeman & J. C. Herron, Evolutionary Analysis), ikinci baskıdan çeviri. Palme Yayıncılık, 708 s, Ankara.

Çıplak B. 2002. Adaptasyonu çalışmak: form ve fonksiyonun evrimsel analizi. Çeviri Editörleri: Çıplak, B., Başıbüyük, H.H., Karaytuğ, S. & Gündüz, S. Evrimsel Analiz (S. Freeman & J. C. Herron, Evolutionary Analysis/Second Edition), Bölüm 8, ss. 251-288, Palme Yayıncılık, Ankara.

Çıplak B. 2002. Kambriyen patlaması ve sonrası. Çeviri Editörleri: Çıplak, B., Başıbüyük, H.H., Karaytuğ, S. & Gündüz, S. Evrimsel Analiz (S. Freeman & J. C. Herron, Evolutionary Analysis /Second Edition), Bölüm 15, ss. 507-547, Palme Yayıncılık, Ankara.

Karaytuğ S, Çıplak B. 2004. Böcekler. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Serisi, Ankara.

Çıplak B, Başıbüyük HH, Karaytuğ S, Gündüz İ. 2009. Evrimsel Analiz (S. Freeman & J. C. Herron, Evolutionary Analysis), dördüncü baskıdan çeviri. Palme Yayıncılık, 708 s, Ankara.

Çıplak B. 2009. Adaptasyonu çalışmak: form ve fonksiyonun evrimsel analizi. Çeviri Editörleri: Çıplak B, Başıbüyük HH, Karaytuğ S, Gündüz İ. Evrimsel Analiz (S. Freeman & J. C. Herron, Evolutionary Analysis/Fourth Edition), Bölüm 10, ss. 363-400, Palme Yayıncılık, Ankara.

Çıplak B. 2009. Kambriyen patlaması ve sonrası. Çeviri Editörleri: Çıplak B, Başıbüyük HH, Karaytuğ S, Gündüz İ. Evrimsel Analiz (S. Freeman & J. C. Herron, Evolutionary Analysis/Fourth Edition), Bölüm 18, ss. 689-724, Palme Yayıncılık, Ankara.

Çıplak B, Başkurt OK, Uysal H. 2012. Evrimsel Tıbbın İlkeleri (Gluckman, P., Beedle, A. & Hanson, M. Principles of Evolutionary Medicine/Birinci Baskıdan Çeviri). Palme Yayıncılık, Ankara.

Çıplak, B. 2012. Yaşam Öykülerinin evrimi. Çeviri editörleri: Çıplak B, Başkurt OK, Uysal H. 2012. Evrimsel Tıbbın İlkeleri (Gluckman, P., Beedle, A. & Hanson, M. Principles of Evolutionary Medicine/Birinci Baskıdan Çeviri), Bölüm 5, ss. 97-121, Palme Yayıncılık, Ankara

Emre S & Çıplak B. 2015. Neden hastalanırız (Nesse R & Williams G. Why we get sick/Birinci Baskıdan Çeviri). Palme Yayıncılık, Ankara.

 

Raporlar/teknik metinler

Çıplak B. 1992. Malatya Orthoptera (Insecta) Takımının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu, İ.Ü.A.F. 87-01, 134 s.

Çıplak B, Aslan B. 1998. Antalya Yaman Sazlığı Cladocera Faunası ve Bazı Ekolojik Özelliklerinin Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu, 80 s.

Çıplak B, Yanıkoğlu A, Aslan (Yalım) B. Termesos (Antalya) Milli Parkı Orthopteroidea (Insecta) Faunası, Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu, 57 s.

Çıplak B, Demirsoy A. 1999. Türkiye Decticinae (Orthoptera, Tettigoniidae) Altfamilyasının Revizyonu, TÜBİTAK TBAG, 271 s.

Işık K, Sümbül H, Çıplak B, Öz M, Erdoğan A. 1998. Kocagöl ve Yakın Çevresinin Biyolojik Çeşitliliği ve Ekosistem İlişkileri, Çevre Bakanlığı, 123 s.

Fışkın K, Çıplak B, Özkan A, Gündüz GG. Chorthippus (Orthoptera, Acrididae) Cinsinin 5 Türünde İzozim Dağılımlarının Elekroforetik Analizleri. TÜBİTAK-TBAG, 76s.

Çıplak B, Mol A. Türkiye’de yayılış gösteren Chorthippus Fieber, 1852 (Acrididae, Gomphocerinae) cinsine ait türler üzerinde sistematik bir çalışma. Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu, 20.01.0121.05(2001), 134 s.

Çıplak B, Demirsoy A, Sevgili H. Isophya Brunner von Wattenwyl (Orthoptera, Phanero-pterinae) cinsi Türkiye türlerinin revizyonu. TÜBİTAK TBAG-1923. Eylül 2003, 355 ss.

Çıplak B, Mol A, Yalım B, Şirin D. Akdağlar Kompleksi Orthoptera Faunası ve Biyocoğrafik Özellikleri. Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu, 21.01.0105.02, Nisan 2005, 55 ss.

Çıplak B, Yalım B. Antalya ilindeki göl, gölet ve akarsularda bulunan Cladocera ve Copepoda faunası. Akdeniz Üniversitesi, Araştırma Fonu, 21.01.0121.027, Aralık 2004, 135 ss.

Çıplak B, Gündüz İ. Model cins Anterastes (Orthoptera, Tettigoniidae) türlerinin belirteç gen 16S rDNA verileri: tür, türleşme, filocoğrafya ve koruma genetiği yönüyle değerlendirme. TÜBİTAK TBAG-107T462. 2011. 57 ss.

Çıplak B. Poecilimon luschani tür grubunun (Orthoptera, Phaneropterinae) 16S rDNA filogenisi, filocoğrafyası ve taksonomisi. TÜBİTAK TBAG-210T169. 2012, 61 pp.

Çıplak B. (& Boztepe Z) Poecilimon luschani tür grubunun (Orthoptera, Tettigoniidae) taksonomisi, filogenisi, filocoğrafyası. Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Aralık 2012, 73 ss.

Çıplak B (& Kaya S). Dev genomlu Orthoptera’da numt taraması: COI parolog kopyalarının uzunluğu ve sıklığı. TÜBİTAK KBAG-113Z453. 2014. 50 ss.

Çıplak B (& Kaya S). Buzullararası ve küresel ısınma analojisi perspektifinden Anadolu dağcıl biyoçeşitliliğinin geleceği: Model cins Psorodonotus’un filocoğrafyası ve koruma biyolojisi. TÜBİTAK KBAG-111T910. 2015, 166 ss.

Çıplak B (& Kaya S.) Pholidopterini (Orthoptera, Tettigoniidae, Tettigoniinae) çalı çekirgeleri: genetik veriler ışığında taksonomileri, filogenileri ve filocoğrafyaları. TUBİTAK-KBAG (2015-2016). 2016, 46 ss.

 

Popüler bilimsel metinler

Çıplak B. Evrim teorisi ve ‘şans’ tartışması. Bilim ve Ütopya, Ocak-1995.

Çıplak B. Canlıları sınıflandırmada farklı yaklaşımlar. Bilim ve Ütopya, Mart-1995.

Çıplak B. Türlerin ölümü. Bilim ve Ütopya, Şubat-1996.

Çıplak B. Ne olacak bu erkeğin hali? Cumhuriyet Bilim ve Teknik, Aralık-2003 (sayı: 874).

Çıplak B. Geleceğin doğal seçicisi küresel ısınma: Anadolu canlıları ve evrim. Bilim ve Ütopya, Mayıs 2007.

Çıplak B. Darwin’den 150 yıl sonra evrim: argüman dizisinden stratejik bir bilim dalına, Cogito, Sayı 60-61 (2009).

Çıplak B. Mehmet Görgülü: Söyleşi - Evrim Çalışan bir biyolog bir hekimin sorularını yanıtlıyor. Cogito, Sayı 60-61 (2009).