bciplak

Prof. Dr. Battal ÇIPLAK

Akdeniz Üniversitesi

 

Malatya'da 1964 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da ve Biyoloji lisans öğrenimi 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve Doktorasını İnönü Üniversitesi, Biyoloji Bölümünde tamamladı. Doçent ve profesörlük ünvanlarını sırasıyla 1994 ve 1999 yıllarında aldı. Farklı zaman ve sürelerle Londra Doğa Tarihi Müzesi, Berlin Doğa Tarihi Müzesi, Viyana Doğa Tarihi Müzesi ve Erlangen Üniversitesi Zooloji Bölümü'nde bulundu. Orthopterists' Society Ortadoğu ve Kafkasya Bölgesi sorumlusudur. İlgi alanları olarak biyoçeşitlilik, evrimsel biyoloji ve biyocoğrafya olarak sayılabilir. Orthoptera (Insecta) grubunu bir araç olarak kullanarak; Anadolu biyoçeşitliliğinin oluşumunu ekolojik, coğrafik ve filogenetik bir kombinasyonla tanımlamayı amaçlayan çalışmalar yürütmüş ve yürütmektedir. Bu yaklaşımla ürettiği verilerin yüksek oranda endemik formalar içeren Anadolu biyoçeşitliliğinin küresel değişimlerden nasıl etkileneceğine ilişkin çıkarımlarda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Anadolu'nun dağcıl formları daha da özel bir ilgi alanı oluşturur. Araştırma faaliyetlerine ek olarak, evrimsel biyoloji ile ilgili bazı kaynakları Türkçeye kazandırmaya katkı sunarak canlı bilimleri alanlarında eğitimine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız