Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZKAN KOCA

Maltepe Üniversitesi

 

1977 yılında Zonguldak'ta doğdu. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Bülent Ecevit Üniversitesi)’nde tamamladıktan sonra doktora öğrenimi sırasında Ankara Üniversitesi’ne geçiş yaparak doktorasını 2012 yılında “Ortadoğu’da Yayılış Gösteren Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae) Alttürlerinin Geometrik Morfometri Yöntemleriyle Analizi” adlı tez çalışması ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora öğrenimi süresince araştırmacı 2 TÜBİTAK projesinde bursiyer olarak görev aldı. 2013 yılında Maltepe Üniversitesi’nde yardımcı doçent kadrosuna atanan araştırmacı çalışmalarına aynı kurumda devam etmektedir. Araştırmacının SCI/SCI expanded kapsamında taranan dergilerde ve diğer dergilerde yayınlanmış 14 makalesi olup ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 40’ın üzerinde sözlü ve poster bildirisi bulunmaktadır. Araştırmacı TÜBİTAK ve BAP destekli 6 projede bursiyer ve araştırmacı olarak görev almıştır. Halen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında bir TÜBİTAK projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız