BİLİM KURULU

1.     Prof. Dr. Battal ÇIPLAK (Akdeniz Üniversitesi)

2.     Prof. Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK (Cumhuriyet Üniversitesi)

3.     Prof. Dr. İslam GÜNDÜZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

4.     Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI (Adnan Menderes Üniversitesi)

5.     Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR (Ege Üniversitesi)

6.     Prof. Dr. Ali A. DÖNMEZ (Hacettepe Üniversitesi)

7.     Doç. Dr. Bekir KESKİN (Ege Üniversitesi)

8.     Yrd. Doç. Dr. Mahir BUDAK (Cumhuriyet Üniversitesi)

9.     Yrd. Doç. Dr. E. Mahir KORKMAZ (Cumhuriyet Üniversitesi)